1 Eylül Saldırısı ile ilgili Kuran ve Hadis Açıklamaları
Kuranı kerim’de dünya tarihinde gerçekleşen bir çok olaya işaret vardır. Aşağıdaki ayet de, 11 Eylül saldırısı ile ilgili kuranı kerim’in insanlara verdiği bir işaret olabilir. (En doğrusunu Allah bilir.)Bu duman) insanları sarıp kuşatıverir. İşte bu, acı bir azabtır.
[Duhan Suresi 11. Ayet]
Peygamber efendimizin ahir zamana ait bir hadisi şerifi:

Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek… 
[Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26]

Bu hadiste ise, Mehdi’nin çıkışından önce, tozlu ve dumanlı, karanlık bir fitnenin görüleceğinden söz edilmektedir. Fitne, “insanın akıl ve kalbini doğrudan doğruya hak ve hakikatten saptıracak şey, savaş, azdırma, karışıklık, ihtilaf, kavga” gibi anlamlara gelen bir kelimedir.

Hadiste bu fitnenin ardında toz ve duman bırakacağı belirtilir. Ayrıca bu fitnenin”karanlık” olarak nitelendirilmesi, nereden geldiği belli olmayan, umulmadık bir olay olduğuna işaret kabul edilebilir. (En doğrusunu Allah bilir.)

Bu açılardan bakıldığında söz konusu hadisin, 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin New York ve Washington şehirlerinde meydana gelen, dünya tarihinin en büyük terör olayı olarak nitelendirilen saldırıya işaret etmesi muhtemeldir. Televizyon ekranlarında ve gazetelerde de şahit olunduğu gibi, bu iki büyük terör olayının ardından büyük bir toz bulutu ve duman çevreyi sarıp kuşatmıştı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *